Історія створення

1. Радіологічне відділення відкрите в 1948 році згідно наказу обласного відділу охорони здоров’я від 17.11.1948 р. № 327 на базі обласного онкологічного диспансеру для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим та іншим категоріям хворих області, розгорнуте на 60 ліжок. Кількість ліжок у радіологічному відділенні зменшено до 48.

Кадровий склад

/Files/images/_ASH7610.jpg

У відділенні працює 5 лікарів, всі атестовані.
Завідуючий відділенням – Оніцева Тетяна Володимирівна – лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 19 років, категорія «Вища»
Лікарі – ординатори:
- Ігін Володимир Кімович
лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 16 років, категорія «Вища»
- Воробйов Андрій Петрович
лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 16 років, категорія «Перша»
- Смаглюк Ігор Віталійович
лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 19 років, категорія «Вища»
- Гардашнікова Світлана Аедріївна
лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 17 років, категорія «Перша»
Старша медична сестра відділення – Алєксєєва Галина Володимирівна – медична сестра категорія «Вища», стаж роботи 40 років
Середній медичний персонал – 13 медичних сестер (9 – «Вища» категорія, 3 – «Перша» категорія, 1 – «Друга» категорія), 3 рентгенлаборанта.
Молодший медичний персонал – 19 чоловік.

На базі радіологічного відділення створена служба радіаційної безпеки (наказ №165 від 16.11.2010р.). Радіаційний контроль є невід!ємною складовою частиною забезпечення ефективного лікування та радіаційної безпеки як хворих, так і співробітників відділення.
Керівник служби Жиленко Світлана Іванівна – провідний інженер-радіолог. Стаж роботи за фахом 34 роки, пройшла стажування по програмі МАГАТЄ в інституті медичної радіології та двічі за кордоном м.Мінськ (Білорусія)
- Бабак Сергій Степанович
інженер-радіолог, стаж роботи 3 роки.
- Кириченко Олена Володимирівна
технік - дозиметрист, стаж роботи за фахом 5 років.
- Богачук Світлана Олександрівна
технік - дозиметрист, стаж роботи за фахом 4 роки.
Радіологічне відділення приймає активну участь в Міжнародній програмі МАГАТЄ ВОЗ по ТЛД- аудиту, ціллю якої є перевірка якості калібровки радіотерапевтичних пучків. Координатором програми являється ДУ «Інститут мед радіології
ім. С.П. Григор'єва» АМН України.

Матеріально – технічна база

Радіологічне відділення складний багатоструктурний підрозділ диспансеру , розташоване на 3-х поверхах; відповідає вимогам НРБУ та санітарним правилам. Радіологічний підрозділ здійснює роботу з джерелами іонізуючого випромінювання на підставі таких дозвільних документів: ліцензія ДІЯР №03060157 термін дії до 07.02.2022р. та санітарні паспорти на всі апарати.
Перший поверх – блок дистанційної гамма-терапії та рентгентерапії. На блоці розміщені: два апарати «АГАТ Р-1», один апарат «АГАТ-ВУ», та один апарат «РУМ-17».
На другому та четвертому поверхах знаходяться приміщення для перебування хворих – 1-місні, 2-місні, 3-місні та 4-місні палати. маніпуляційні кабінети, процедурний кабінет та допоміжно-господарські приміщення.

Служба радіаційної безпеки забезпечена:
Дозиметр універсальний UNIDOS 2001р
Дозиметр універсальний UNIDOS E
Дозиметри ДКС-96( 2шт.)

Види медичної допомоги

У відділенні проводяться такі види променевого лікування, а саме:
1.Дистанційна гамма-терапія;
2.Внутрішньо-порожнинна гамма-терапія (брахітерапія);
3.Напівглибока рентгентерапія.
Дистанційна гамма-терапія - коли джерело випромінювання розміщується на відстані від пухлини ,проводиться на апараті АГАТ-РІ-(2).
Внутрішньо-порожнинна гамма-терапія (апарат АГАТ-ВУ) для лікування пухлин шийки матки, тіла матки, прямої кишки, піхви, порожнини рота з використанням автоматичної подачі джерел з дискретним їх переміщенням (брахітерапія). Метод заснований на безпосередньому введенні в уражений раковою пухлиною орган джерела радіоактивного випромінювання;
- Напівглибока рентгентерапія:
- рентген терапевтичний апарат для напівглибокої і глибокої рентгенотерапії( РУМ-17). Використовується для лікування пухлинних і не пухлинних захворювань (лейкоз, шпори, артрити, остеомієліти, панариції і т.д.).
Близько 65% онкохворих Кіровоградської області отримують променеву терапію в тому чи іншому вигляді:
1.Як самостійний метод лікування.
2.Як один з методів комплексного лікування,
3.Як симптоматичне лікування.

Усі хворі,що проходять променеву терапію, профільні, поступають у відділення після комісійного огляду, при 100% обґрунтованості діагнозу.

ІНФРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
Променева терапія є одним з основних і результативних методів лікування онкологічних захворювань за допомогою іонізуючого випромінення. Ефект променевої терапії заснований на підвищеній чутливості ракових клітин до опромінення. Під дією іонізуючого випромінення ушкоджується молекула ДНК, що призводить до загибелі ракових клітин і пухлини в цілому. При цьому більшість нормальних клітин організму не зазнають таких глибоких змін, та швидко відновлюються. Лікувальна процедура дуже проста, безболісна й ефективна. Крім того, вона неінвазивна і тому не вимагає знеболення.
За даними ВОЗ, променевій терапії підлягають близько 80% і понад 50% хворих практично виліковуються. У Європі живуть близько 10 млн. осіб, які перенесли онкологічне захворювання і 50% з них отримували променеве лікування.
Переваги променевої терапії, яку Ви отримуєте:
- поліпшення результатів лікування, в залежності від стадії захворювання;
- амбулаторне лікування, за умов якого Ви можете приходити з дому тільки на сеанс лікування:
- низький рівень побічних ефектів після радіотерапії:
- полегшення болю для пацієнтів з поширеними формами раку.
Променева терапія використовується як самостійний метод лікування або в комбінації з радикальним чи нерадикальним хірургічним лікуванням (комбіноване лікування) або з одночасним чи послідовним застосуванням спеціальної медикаментозної терапії (хіміопроменеве лікування).
Симптоматична променева терапія проводиться для зменшення основного симптому (больового, компресійного) при розповсюджених пухлинах.
При деяких видах пухлин променеве і хірургічне лікування є однаково ефективним, але променеве лікування менш травматичне, зберігає орган і його функції, має кращий косметичний ефект (рак шкіри, губи, гортані).
Використовується передопераційне опромінення, забезпечуючи зменшення розміру пухлини, подавлення її росту (це ефективніше) і після операційне - показане при недостатній радикальності операції і для дії на зони регіонарного метастазування. Хіміопроменева терапія проводиться при розповсюджених формах з віддаленими метастазами.
Щорічно в радіологічному відділенні понад 1500 пацієнтів отримують різні види променевого лікування з приводу злоякісних пухлин, більше 1300 чоловік лікуються на дистанційних гамма-терапевтичних апаратах, 150 хворих контактну гамма-терапію і понад 120 хворих напівглибоку рентгенотерапію. У відділенні широко використовується дистанційна променева терапія за інтенсивним методом при лікуванні хворих на рак прямої кишки та контактна гамма-терапія при лікуванні хворих на рак шийки матки з застосуванням радіо модифікаторів ( фторурацил,фторафур, кселода, поліплатилен).
. Лікарі активно проводять променеву терапію в мультифракційному режимі, з використанням радіо модифікаторів (препаратів, підвищуючих чутливість пухлини до опромінення), за динамічним фракціонуванням. Середня тривалість курсу променевої терапії 3-4 тижні, ефект лікування реалізується протягом 1-6 місяців.
Процедура лікування складається з трьох етапів: підготовки, планування та опромінення. Підготовка необхідна тільки перед першим сеансом терапії, так як вибране положення буде використовуватися протягом всієї лікувальної процедури. Число сеансів терапії залежить від конкретного випадку і може варіюватись від 5до 25 сеансів протягом певного періоду часу.
Медичний персонал буде безперервно стежити за ходом процедури та бачити Вас.
Лікувальна процедура здійснюється одним із двох способів. Пацієнти можуть приходити в диспансер на кожен сеанс терапії або бути госпіталізованими.
Відділення працює за шестиденним графіком, вихідний день - неділя.


Протипоказання до променевої терапії:
- множинні метастази, в тому числі в печінку;
- важкий загальний стан хворого;
- психічні захворювання;
- супутні захворювання в стадії декомпенсації;
- активна форма туберкульозу;
- розпад пухлини та загроза кровотечі, свищі,
- наркотична залежність хворого;
- проростання пухлини в суміжні органи;
- післяопераційні ускладнення,інфільтрація,абсцеси м'яких тканин.
Променева терапія є нерозривною ланкою між хірургічним і медикаментозним лікуванням, яка дозволяє значно поліпшити загальні результати, перевести неоперабельні стадії захворювання в операбельні.
Променева терапія є одним з самих дорогих методів лікування. Щорічно на технічне обслуговування апаратури та своєчасну заміну джерел випромінення витрачається біля 100 тис. грн., але для пацієнтів радіотерапія залишається одним з найдоступніших методів лікування.

/Files/images/vddlennya/DSC_6660.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1104

Коментарi