Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії

Історія створення та ліжковий фонд.

Анестезіологічне відділення в Кіровоградському обласному онкологічному диспансері засноване у 1973 році. У січні 2011 року було відкрито відділення інтенсивної терапії (відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – ВАІТ) на 6 ліжок.

Кадровий склад.

Завідуючий відділення: ГАЛУШКО Ігор Іванович – лікар-анестезіолог вищої категорії, стаж роботи за фахом – 17 років.

Лікарі-ординатори:
ШИШКА Іван Іванович – лікар-анестезіолог вищої категорії, Заслужений лікар України, понад 35 років був завідуючим відділення анестезіології; стаж роботи за фахом – 43рік.
МАКАРЕВИЧ Михайло Григорович – лікар-анестезіолог вищої категорії, обласний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА за спеціальністю паліативна та хосписна медицина, стаж роботи за фахом – 21 років.

ДВОРНІЧЕНКО Валерій Михайлович, лікар-анастезіолог вищої категорії, стаж роботи - 30 років.
БОНДАРЕНКО Людмила Іванівна, лікар-анестезіолог першої категорії, стаж роботи – 11 років.
КУЧМА Олеся Миколаївна, лікар-анестезіолог другої категорії, стаж роботи - 9 років.
КУХАРЕВ Олег Олександрович, лікар-анестезіолог другої категорії, стаж роботи – 9 років.
ХАРЧЕНКО Євген Анатолійович, лікар-анестезіолог першої категорії, стаж роботи – 10 років.
БЕРЛЮТА Марина Олександрівна, лікар-анестезіолог другої категорії, стаж роботи – 8 років.
ЧЕРНЕГА Ігор Дмитрович, лікар-анестезіолог вищої категорії (працює за сумісництвом), стаж роботи – 21 рік.
ДОБРОДІЙ Олена Миколаївна, лікар-анестезіолог другої категорії, стаж роботи – 9 років.
Середній медичний персонал – 20 осіб, (3 – вища категорія; 1 – І категорія; 1 – ІІ категорія).
Старша медсестра анестезист – АЛЕКСЄЄВА Світлана Миколаївна, медична сестра вищої категорії, стаж роботи 22 роки.
Молодший медичний персонал – 7 осіб.

Матеріально-технічна база.

Відділення інтенсивної терапії розташоване на сьомому поверсі стаціонару. У відділенні є:
реанімаційна зала ( дихальний апарат, дефібрилятор, кардіомонітор, шприцьовий дозатор; операційний стіл, операційні лампи, аспіратор), де є можливість проводити реанімаційні заходи, катетеризацію центральних вен, виконувати трахеостомію, пункцію плевральних порожнин, тощо;
дихальна апаратура представлена іноземними та вітчизняними виробниками «Drаger», «Бриз», а також РО-6, «Фаза-3»;
кабінет плазмаферезу (АПФ-1 «ГЕМОФЕР»);
4 палати інтенсивної терапії з 6 функціональними ліжками й відповідною кількістю кардіомоніторів і підведеними джерелами централізованої подачі кисню та підтримкою клімат-контролю за допомогою кондиціонерів;
кімната спостереження з центральним монітором до якого надходить інформація про стан пацієнтів з усіх палатних кардіомоніторів;
ординаторська, сестринська, кабінети старшої сестри та завідуючого, кімната молодшого медперсоналу, їдальня та інші службові приміщення.
Анестезіологічний супровід хворих надається в операційному блоці (дев’ятий поверх стаціонару; п’ять залів, які оснащено наркозно-дихальною апаратурою : "LEON", "Saturn", "Бриз" фібробронхоскопом, хірургічними кардіомоніторами, шприцьовими насосами, відсмоктувачами). Крім того проводяться внутрішньовенні анестезії у відділенні ендоскопії (дихальний апарат "АИА МК-1", фіброколоноскопії, гастродуоденоскопії, бронхоскопії).

Види медичної допомоги:

Лікарі-анестезіологи відділення володіють методиками проведення знеболювань, зокрема: проведення низько потокової анестезії інгаляційним анестетиком севоран; реґіонарними методами знеболювання (спинальна, перидуральна анестезії); забезпечують анестезіологічний супровід торакальних й торакоабдомінальних операцій з роздільною (однолегеневою) таоднолегеневою інтубацією, а також проктологічних, урологічних, гінекологічних, маммологічних, ендоскопічних, отоларингологічних операцій. З метою дезінтоксикації проводяться сеанси мембранного плазмаферезу, озонотерапії. Неінвазивна штучна вентиляція (за допомоги лицевої герметичної маски) застосовується з метою корекції дихальної недостатності у хворих на тяжку пневмонію та серцеву патологію.

Досягнення, нововведення, наукова робота.

1. Запроваджено в роботу відділення інтубацію трахеї на бронхоскопі, що надало змогу провести загальну анестезію з міорелаксацією та ШВЛ у хворих із вираженою супутньою патологією (хвороба Бехтєрєва, ревматоїдний артрит, стан після тяжких щелепно-лицевих травм, ожиріння ІV ст., складна інтубація в анамнезі), а також проведення санаційної бронхоскопії у хворих на тяжку пневмонію.
2. Застосовується методика катетеризації перидурального простору з метою проведення пролонгованої реґіонарної анестезії у хворих з ожирінням ІV ступеню, субкомпенсованою серцевою й дихальною недостатністю, з високим ризиком рестриктивної дихальної недостатності у ранньому післяопераційному періоді.
3. Упроваджено в роботу гемоаналізатор «Аuto Hematology Analyzer RT-7600», що значно покращило швидкість діагностики й визначення тяжкості крововтрати у хворих геморагіями.
Лікарі та медсестри відділення постійно беруть участь у майстер-класах, конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, які проводяться під патронатом Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук, Національного Інституту рака, Асоціації анестезіологів України, Європейського товариства анестезіологів, НМАПО ім. Л. П. Шупика, НМУ ім. О. О. Богомольця, ДУС. Так за минулий 2013 рік лікарі відділення брали участь у:
VІ національний конгресі анестезіологів України, м. Львів, 18-21.09.13. (делегат – Галушко І.І.);
Симпозіумі з міжнародною участю «Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болі», м. Дніпропетровськ, 21-22.11.13. (учасник – Харченко Є.А.);
І міждисциплінарний симпозіумі анестезіологів та акушер-гінекологів з міжнародною участю «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві з гінекологією», м. Одеса, 23-25.05.13. (учасник – Харченко Є.А.);
V Британо-Український симпозіумі з міжнародною участю «Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на лікуванні осіб похилого віку»,м. Київ, 24-26.04.13. (учасник – Галушко І.І.);
Майстер-класі для анестезіологів представництвом компанії «ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ», м. Київ, 11-13.11.13. (учасник – Кухарев О.О.);
Відкритій обласній науково-практичній конференції «Біль у практиці анестезіолога-реаніматолога», м. Кіровоград, 19.11.13. (учасник – Галушко І.І.);
Школі-семинарі «Клінічне харчування в періопераційному періоді в онкохірургії: основні проблеми і завдання», м. Київ, 20.12.13. (учасник – Кучма О.М.);
тематичних курсах удосконалення «Реґіонарні методи знеболення», м. Донецьк, 1-15.10.13. (учасник – Макаревич М.Г.);
тематичних курсах удосконалення «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», м. Запоріжжя,2-12.10.13. (учасники – Галушко І.І., Кучма О.М.);

Опубліковано наукові статті:

1. Галушко І.І., Яриніч К.В. Розрахункові методи крововтрати в організації роботи лікарських бригад із інтенсивної терапії крововтрати. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми торакальної хірургії». Торакальнахірургія. Збірникнауковихпраць. – 2010. – Вип.1. – Част.2. УДК 616-005.1-039.72-085. Кіровоград. 2010

2. ГалушкоЛ. Я., ГалушкоІ. І. Мотивація механізму агресивного процесу: психофізіологічний аспект / // Науковий вісник кримського гуманітарного університету, Ялта – РВНЗ КГУ, 2012. – Ч.3. – С.196 – 203.(УДК 159.964);

3. ДворниченкоВ.М., А.М.Глуз, Ю.Ю.Сердюк, П.Н.Малыш. Анестезия фентанилом в абдоминальной хирургии при высокой степени риска. Материалы III республиканской конференции анестезиологов и реаниматологов Грузии (Тбилиси, 29-30 июня 1990г.). Тбилиси. 1990. С.41.;

4. ДворниченкоВ.М., А.М.Глуз, Ю.К.Кошман. Анестезиологическое обеспечение больных с острыми желудочно-кишечными кровотечениями и отягощенным анамнезом. Конгресанестезiологiв-реанiматологiвУкраiни. Запорiжжя. 1992. С.72.;

5. ДворниченкоВ.М., А.М.Глуз, В.В.Завийский. Оптимизация анестезиологического обеспечения натрия оксибутиратом у больных с высоким операционным риском. «Травма. Анестезия и интенсивная терапия». Материалы Пленума ассоциации анестезиологов Украины. Луцк. 1994. С.34.;

6. ДворниченкоВ.М., А.М.Глуз, Ю.Ю.Стешенко. Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у больных с острой кровопотерей. «Травма. Анестезия и интенсивная терапия». Материалы Пленума ассоциации анестезиологов Украины. Луцк. 1994. С.34.;

7. ДворниченкоВ.М., О.А.Файнгольд, И.С.Чернявский. Применение стадола как эффективного препарата для послеоперационного обезболивания. «Экстремальная медицина». Материалы I учредительного Пленума. Луганск. 1997. С.117.;

8. ДворниченкоВ.М., Л.П.Чибисов, Е.И.Аболмасов, Г.Р.Зверев, К.П.Бабенко, А.М.Задорожный, Е.И.Цымлов. Лапороскопическаяовариэктомия в комплексном лечении рака молочной железы. Х з´їздонкологівУкраїни (Матеріализ´їзду). Київ. 2001. С 183;

9. ДворниченкоВ.М., С.П.Старовик, О.С.Старовик. Опыт применения смеси «БЕРЛАМИН МОДУЛЯТОР» компании BERLIN-CHEMIE (Германия) в качестве искусственного энтерального питания у онкологических больных с опухолями желудочно-кишечного тракта. «Украiнскиймедичний альманах», 2005, том8, №3 (додаток), С.106.;

10. ДворниченкоВ.М., Л.П.Чибисов, Е.В.Калинин. Влияние растворов гидроксиэтилкрахмала на ближайшие результаты хирургического лечения больных пожилого возраста с опухолями пищевода, желудка и прямой кишки. «Украiнскиймедичний альманах», 2005, том8, №3 (додаток), С.115.;

11. ДворниченкоВ.М., С.В.Антипова, Л.П.Чибисов, Е.И.Аболмасов, А.К.Пищиков. Оптимизация анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах по поводу опухолей области головы и шеи у больных пожилого и старческого возраста. «Украiнскиймедичний альманах», 2005, том8, №3 (додаток), С.131.;

12. ДворниченкоВ.М., Л.П.Чибисов, Л.В.Евфанова, А.М.Горох. Опыт применения отечественного миорелаксантааркурона в онкохирургии. «Украïнський журнал екстремальноïмедициниіменіГ.О.Можаєва», №4, 2006. С.91;

13. ДворниченкоВ.М., Л.В.Евфанова, Е.В.Калинин, А.Е.Калинин, , А.М.Горох. «Изменения коагуляционного гемостаза и результаты лечения больных с колоректальным раком под влиянием антикоагулянтов». Медицина свiту, приложение, 2007. «Низкомолекулярные гепарины в онкологии». С.52.;

14. ДворниченкоВ.М., Л.П.Чибисов, Е.В.Калинин, Л.В.Евфанова, О.С.Старовик. Обоснование инфузионной терапии больным, оперированным по поводу рака пищевода. «Пластична та реконструктивнахiрургiя», №2 (VIII), 2007. С.134.;

15. ДворниченкоВ.М., В.В.Подгорный, С.А.Поповиченко. Профилактика тромбэмболических осложнений у онкологических больных. V съезд онкологов и радиологов СНГ (Материалы съезда). Ташкент, 2008. С 460.;

16. ДворниченкоВ.М., Л.В.Евфанова, А.М.Горох, С.А.Поповиченко, В.В.Подгорный. «Комбинированная анестезия при хирургических операциях в онкопроктологии». Клиническая онкология, специальный выпуск. II (2011). XII з'їздонкологівУкраїни (матеріализ'їзду). 20-22 вересня 2011р. Судак, АвтономнаРеспублікаКрим. С 177.;

17. ДворниченкоВ.М., Л.В.Евфанова., С.И.Поклад, О.С.Старовик, .В.А.Фоменко. «Инфузионная терапия больным, оперированным по поводу рака пищевода». Клиническая онкология, специальный выпуск. II (2011). XII з'їздонкологівУкраїни (матеріализ'їзду). 20-22 вересня 2011р. Судак, АвтономнаРеспублікаКрим. С 177.;

18. ДворниченкоВ.М., Г.И.Постернак, С.А.Поповиченко, Л.В.Евфанова, А.М.Горох, В.В.Подгорный. Сочетанная анестезия при сфинктерсохраняющих хирургических операциях в онкопроктологии. Scientificjournal. Clinicalanesthesiologyetintensivecare (Клінічнаанестезіологія та інтенсивнатерапія/науковий журнал) №1, 2013 г. с.46.;

19. ДворниченкоВ.М., Г.И.Постернак, С.А.Поповиченко, Л.В.Евфанова, А.М.Горох, В.В.Подгорный. Сочетанная анестезия при сфинктерсохраняющих хирургических операциях в онкопроктологии. Матеріали 1го междисциплінарногосимпозіумуанестезіологів та акушерівгінекологів з міжнародноюучастю „Актуальніпитанняанестезіології та інтенсівноїтерапії в акушерстві та гінекології”. 23-25 травня 2013р., м.Одеса.. „Біль, знеболення і інтенсивнатерапія”, №1Д, 2013. С. 114;

20. ДворниченкоВ.М., Г.И.Постернак, Л.В.Евфанова. Профилактика послеоперационной дрожи в период постнаркозной адаптации у онкологических больных. VI НаціональнийКонгресанестезіологівУкраїни. 18-21 вересня 2013р. м.Львів. „Біль, знеболення і інтенсивнатерапія”, №2Д, 2013. С. 399.

21. МакаревичМ.Г. Коли медицина безсила «Нова газета» 27 жовтня 2011р. Кіровоград.

22. Макаревич М.Г.Покилюдинавідчуваєбіль «Народне Слово» 24 січня 2013 р. Кіровоград.

23. Харченко Є.А.. Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств с использованием закиси азота. Новини і перспективи медичної науки. Дніпропетровськ, 2007. С17

24. ХарченкоЄ.А., В.В. Єхалов, І.В. Комардіна. Влив закису азоту в поєднанні з опіоїдними анальгетиками на гемодинаміку при оперативних втручаннях в різних галузях хірургії. Новини і перспективи медичної науки. Дніпропетровськ, 2008. С12.

25. Харченко Є.А., В.В. Єхалов. Аналіз вливу на гемодинаміку дипрофолу та закису азоту в їх поєднанні з опіоїдними анальгетиками під час оперативних втручань у хворих урологічного профілю. Новини і перспективи медичної науки. Дніпропетровськ, 2009. С24

26. Харченко Є.А., І.І. Шишка, С.В. Крохмаль, В.В. Єхалов, В.І. Слива. Аналіз впливу дипрофолу та закису азоту в їх поєднанні з опіоїдними анальгетиками на гемодинаміку під оперативних втручань в проктології. Дніпропетровськ, 2010. С14

27. Харченко Є.А., К.В. Яриніч, І.І. Галушко, В.В. Єхалов. Аналіз впливу на гемодинаміку дипрофолу та закису азоту у їх поєднанні з опіоїднимиальгетиками під час оперативних втручань в ділянці голови та шиї. Новини і перспективи медичної науки, ч1. Дніпропетровськ, 2011. С70

Телефон ВАІТ – 050-5901470; міський (0522)-24-13-03; e-mail: vitanestkood@yandex.ua

/Files/images/vddlennya/DSC_6646.jpg/Files/images/Шишка І І .JPG/Files/images/Бондаренгкео .jpg/Files/images/Дворніченко.jpg/Files/images/Макаревич .jpg/Files/images/Галушко Ігор Іванович.jpg

/Files/images/Харченко Євген Анатолійович.jpg

/Files/images/Берлюта Марина Олександрівна.jpg

/Files/images/Добродій Олена Миколаївна.jpg

/Files/images/Алексєєва Світлана Миколаївна.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1109

Коментарi

  • CarBype

    2018-01-27 06:27:45

    How To Buy Hydrochlorothiazide Cialis Once A Day Pill [url=http://cial10mg.com]cialis[/url] Buy Minipress Online Medicinale Levitra...